Skip to main content

Kā likvidēt uzņēmumu

By 27 februāris, 2023Pamācības
kā likvidēt uzņēmumu

Vai vēlaties zināt, kā likvidēt uzņēmumu 2023. gadā? SIA likvidēšana ir iespējama, veicot 10 vienkāršus soļus. Par katru no tiem sīkāk (instrukcijas, iesniedzamie dokumenti) uzzināsiet šajā rakstā.

 1. Apziniet uzņēmuma kreditorus

  Pirmais solis pirms SIA likvidācijas ir saprast, vai un cik uzņēmumam ir kreditori (citi uzņēmumi, kam Jūsu pārstāvētais uzņēmums ir parādā naudu). No tā izrietēs likvidēšanas procedūras ilgums. Ja kreditori ir zināmi, tad process aizņems mazliet vairāk par 3 mēnešiem, bet ja nav – 1 mēnesi.

 2. Sagatavojiet dokumentus

  Visu dokumentu piemeklēšana un sagatavošana pašu spēkiem būtu visnotaļ sarežģīta un laikietilpīga. Tādēļ, lai taupītu Jūsu dārgo laiku, esam sagatavojuši dokumentu paraugus praktiski visiem SIA likvidēšanas scenārijiem. Jums atliks tikai izvēlēties savai situācijai atbilstošāko komplektu, pasūtīt to un dažu minūšu laikā dokumentos ierakstīt informāciju par sevi un savu uzņēmumu.

 3. Apmaksājiet valsts nodevu

  Valsts nodeva par uzņēmuma likvidāciju ir 30 eiro. Tos Jums no privātā vai uzņēmuma konta būs jāpārskaita uz [Valsts kase; LV84TREL1060190913200]. Maksājuma mērķī norādīsiet, ka tā ir valsts nodeva par SIA X likvidēšanu. Kad maksājums ir veikts – saglabājiet maksājuma uzdevumu!

 4. Iesniedziet UR 1. posma dokumentus

  Kad dokumenti ir sagatavoti un ir veikta valsts nodevas apmaksa, varat sākt to iesniegšanu (portālā Latvija.lv). Vispirms Uzņēmumu reģistrā (UR) būs jāiesniedz KR13 veidlapu un dalībnieku sapulces protokolu / dalībnieka lēmumu, un maksājuma uzdevumu par valsts nodevas apmaksu.

 5. Nosūtiet paziņojumu VID

  Kad esat saņēmuši no UR puses apstiprinājumu (parasti tas notiek 10 dienu laikā), varat nosūtīt paziņojumu Valsts ieņēmumu dienestam (VID), ka Jūsu pārstāvētais uzņēmums ir uzsācis pašlikvidācijas procesu. To ir iespējams paveikt EDS sistēmā no Jūsu uzņēmuma profila.

 6. Nosūtiet paziņojumus kreditoriem

  Ja uzņēmumam ir zināmi konkrēti kreditori, Jums būs jāinformē šos uzņēmumus, nosūtot paziņojumu. Tajā būs norādīta adrese, uz kuru ir sūtāmi parādu atmaksas pieprasījumi, kā arī termiņš, līdz kādam tas ir veicams. Šo un visus pārējos dokumentus atradīsiet mūsu sagatavotajā paraugu pakā.

 7. Sagatavojiet grāmatvedības dokumentus

  Tālāk Jūsu uzņēmuma grāmatvedis sagatavos likvidācijas sākuma finanšu pārskatu, likvidācijas slēguma finanšu pārskatu, kā arī uzņēmuma mantas sadales plānu (ja uzņēmumam ir manta, ko dalīt). Šiem dokumentiem paraugi nav pieejami, jo to atšķirsies katrā individuālā situācijā.

 8. Slēdziet uzņēmuma bankas kontu

  Kad esat nokārtojuši visas savas saistības pret kreditoriem, kā arī, sadalījuši uzņēmuma pāri palikušo naudu, varat kontu slēgt. Sīkāku info uzzināsiet, zvanot uz bankas informatīvo tālruni.

 9. Nododiet dokumentus arhīvam

  Pirmspēdējais solis ir nodot Latvijas Nacionālajam arhīvam ilglaicīgai glabāšanai tādus uzņēmuma dokumentus kā gada pārskatus, statūtus, personāldokumentus u.tml. Vienlaikus būs iesniedzams arī iesniegums, kurā arhīvs tiks lūgts pieņemt šos dokumentus, kā arī norādīta adrese, kurā atradīsies īslaicīgi glabājamie dokumenti. Papildus info par glabājamo dokumentu veidiem un termiņiem.

 10. Iesniedziet UR 2. posma dokumentus

  Beidzamais solis ir Uzņēmumu reģistrā (caur portālu Latvija.lv) iesniegt KR14 veidlapu un slēguma finanšu pārskatu, ko būs sagatavojis Jūsu grāmatvedis. Uzņēmuma likvidēšana ir pabeigta.