Skip to main content
pamatkapitāla palielināšana, dokumentu paraugi

Pamatkapitāla palielināšana

SIA pamatkapitāla palielināšana sākas ar to, ka tiek sagatavoti un Uzņēmumu reģistrā iesniegti pareizi dokumenti. Mūsu sagatavotie paraugi būtiski ietaupīs Jūsu laiku. Savā e-pastā Jūs 1 minūtes laikā saņemsiet visu nepieciešamo.

  • Ērti rediģējami un pielāgojami
  • 100% pareizi aizpildīti dokumenti
  • Aktualizēti 2023. gada prasībām
kr18 veidlapa paraugs

KR18 pieteikuma veidlapa

Šī īpaši apjomīgā veidlapa ir lietojama ne tikai tad, kad notiek pamatkapitāla palielināšana, bet arī jebkurā citā SIA izmaiņu situācijā. Jūsu uzdevums būs aizpildīt tikai tās sadaļas un apakšpunktus, kas attiecas uz Jums vēlamajām izmaiņām. Visas citas sadaļas ir paredzēts izdzēst. Pats par sevi saprotams, to visu esam paveikuši Jūsu vietā. Jums atliks tikai ievadīt savus datus.

dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījums sevī glabā visu būtiskāko informāciju par uzņēmuma īpašniekiem un viņiem piederošajām kapitāla daļām. Pašrocīgi šo dokumentu ir diezgan sarežģīti aizpildīt, jo viegli var ielaist dažādas kļūdas. Par cik esam sagatavojuši pareizi aizpildītus paraugus visdažādākajām situācijām, Jums šī dokumenta sagatavošana būs tīrais nieks.

dalībnieka lēmums piemērs

Dalībnieka lēmums

Ja uzņēmumam ir tikai viens īpašnieks (dalībnieks) – var iztikt bez dažādām formalitātēm. Jums nebūs jāsasauc sapulci, Jums nebūs jāaizpilda apjomīgo protokolu. Tā vietā Jums būs vienkārši jāaizpilda dalībnieka lēmumu. Taisnību sakot, arī to Jums nebūs jādara, jo esam to jau izdarījuši. Pietiks, ja norādīsiet informāciju par sevi, savu uzņēmumu un parakstīsiet dokumentu.

dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols

Gadījumā, ja Jūsu uzņēmumam ir vairāki līdzīpašnieki (dalībnieki), tad vajadzēs izmantot dalībnieku sapulces protokolu. Tajā norādīsiet informāciju par katru dalībnieku, viņam/-ai piederošo daļu skaitu. Norādīsiet arī to, par kādu apmēru plānojat veikt pamatkapitāla palielināšanu. Noslēgumā šo dokumentu vajadzēs parakstīt visiem uzņēmuma dalībniekiem (vai vismaz vairumam).

atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību

Ieguldījuma vērtības atzinums

Viens no pamatkapitāla palielināšanas scenārijiem ir saistīts ar sev piederošas mantas ieguldīšanu uzņēmumā, lai ar tās palīdzību turpinātu veikt komercdarbību. Pamatkapitāls ir skaitlis un to neizsaka materiālās lietās, šī iemesla dēļ Jūsu ieguldāmo lietu ir nepieciešams novērtēt. To dara sertificēts vērtētājs, kurš arī Jūsu vietā sagatavos attiecīgo dokumentu – atzinumu par mantiskā ieguldījuma vērtību.

pieteikums sabiedrības daļu iegūšanai

Pieteikums daļu iegūšanai

Gadījumā, ja palielināsiet pamatkapitālu izmantojot naudu vai mantu, uzņēmumā tiks emitētas jaunas kapitāla daļas. Tās būs proporcionāli sadalāmas starp uzņēmuma īpašniekiem. Komerclikums paredz, ka tādā gadījumā katrs no daļu tīkotājiem sastāda dokumentu, kurā vēršas pie uzņēmuma dalībniekiem (būtībā, paši pie sevis) apstiprinot, ka ir gatavi šīs daļas iegūt savā īpašumā.

pamatkapitla palielinanas noteikumi

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi

Samērā vienkāršs dokuments, kurā tabulas formā attēlota informācija par kapitāla palielināšanu – kāds būs tā jaunais apmērs, kādā veidā tas tiks palielināts, cik jaunas daļas veidosies palielināšanas rezultātā u.tml. Par cik esam to visu jau norādījuši, Jums atliks tikai ievadīt savus skaitļus. Un, protams, parakstīt dokumentu.

statūtu grozījumu teksts

Statūtu grozījumu teksts

Statūtu grozījumu teksts ir norādāms vai nu dalībnieka lēmumā / sapulces protokolā, vai atsevišķā dokumentā. Šajā gadījumā, skaidrības un vienkāršības dēļ, esam sastādījuši atsevišķu dokumentu. Tajā ir norādīts statūtu punkts, kurā raksturots pamatkapitāla apmērs, daļu skaits un to nominālvērtība (pēc plānotajām izmaiņām). Jums atliks tikai ievadīt savas situācijas skaitļus un uzlikt parakstu.

sia statūti paraugs

Statūtu jaunā redakcija

Tehniski, šim dokumentam par pamatu būs jāņem Jūsu uzņēmuma esošie statūti. Tos būs jāpapildina ar statūtu grozījumu tekstu, aizstājot attiecīgo punktu. Šo paraugu izmantojiet tikai kā informatīvu materiālu, kas ilustrē kopējo ainu pēc izmaiņām. Tas būtu prātīgākais solis, jo, iespējams, Jūsu uzņēmuma statūtos pārējie punkti var būt izteikti citādi. Ja būs tekstuālas atšķirības citos punktos – UR neakceptēs Jūsu iesniegtos dokumentus.

ieguldījuma pieņemšanas - nodošanas akts

Ieguldījuma nodošanas apliecinājums

Komerclikumā ir teikts, ka mantiska ieguldījuma gadījumā ir nepieciešams nodot mantu uzņēmuma rīcībā. Tas var likties mazliet dīvaini, jo daudzās situācijās Jūs esat šis “uzņēmums”. Attiecīgi, procedūra ir pavisam vienkārša – ir sastādāms klasisks pieņemšanas – nodošanas akts, kurā Jūs kā privātpersona nododat mantu uzņēmuma pārstāvim, valdes loceklim (iespējams, sev).