Skip to main content
līgumu paraugi

Līgumu paraugi

Šajā sadaļā ir atrodami līgumu paraugi, kas piemēroti visdažādākajām dzīves situācijām, tostarp, uzņēmējdarbībai. Tos visus ir sastādījuši profesionāli un uzticami juristi, savas jomas lietpratēji.

  • 100% pareizi sastādīti līgumi
  • Aktualizēti 2024. gada situācijai
  • Ērti rediģējami un pielāgojami
SKATĪT LĪGUMU PARAUGUS
adreses noma

Juridiskās adreses nomas līgums

Juridiskās adreses nomas līgums ir paredzēts situācijām, kad nekustamā īpašuma īpašnieks piedāvā uzņēmumiem pa naudu reģistrēties īpašuma adresē. Šajā dokumentā liels uzsvars tiek likts uz īpašnieka interešu aizstāvību.

APSKATĪT DOKUMENTUS