Skip to main content

SIA Dibināšanas dokumenti

Vai Jums ir nepieciešami pilna kapitāla vai mazkapitāla SIA dibināšanas dokumenti? Šeit atrodamie pamatdokumentu paraugi ir 100% pareizi aizpildīti un jau reiz akceptēti Uzņēmumu reģistrā. Tie ir viegli rediģējami un pielāgojami Jūsu individuālajai dibināšanas situācijai.

Pilns dokumentu komplekts

Šajā komplektā ir atrodami visi Uzņēmumu reģistrā iesniedzamie SIA dibināšanas dokumenti. Jums atliek tikai izvēlēties savai situācijai atbilstošāko variantu un veikt nepieciešamās korekcijas, norādot info par sevi un savu uzņēmumu.

  • 100% pareizi aizpildīti dokumenti
  • Vienkārši rediģējami un pielāgojami
  • Aktualizēti 2024. gada prasībām
kr4 veidlapa paraugs
dalībnieku reģistra nodalījums paraugs
dibināšanas lēmums paraugs
uzņēmuma statūti paraugs
paziņojums par adresi paraugs
iesniegums reģistrācijai pvn maksātāju reģistrā paraugs

Ar ko šie paraugi atšķiras no Uzņēmumu reģistra (UR) mājas lapā atrodamajiem?

Šie ir vienkārši, saprotami, ērti rediģējami. Arī mēs esam dibinājuši uzņēmumu un labi zinām, cik ļoti var apmaldīties UR norādījumos un paraugos… Tieši tādēļ izstrādājām dokumentu paraugu pakas konkrētām situācijām, lai varat izvēlēties tieši sev nepieciešamo, aizstāt dokumentos norādīto informāciju (vārdus, uzvārdus, personas kodus u.tml.) ar savu, parakstīt tos un iesniegt uzņēmuma reģistrēšanai.

kr4 pieteikuma veidlapas paraugs

KR4 pieteikuma veidlapa

Visnotaļ apjomīga veidlapa, kurā ir jānorāda dažāda veida informāciju par dibināmo uzņēmumu, piemēram, valdes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt. Aizpildīt ir nepieciešams tikai tās sadaļas, kas attiecas uz jūsu individuālo situāciju.

APSKATĪT PARAUGU
dalībnieku reģistra nodalījuma piemērs

Dalībnieku reģistra nodalījums

Šis ir svarīgs pamatdokuments, kurā būs detalizēti atspoguļota informācija par jaundibināmā uzņēmuma dalībniekiem (līdzīpašniekiem) – personas kodi, deklarētās dzīvesvietas adreses, pienākošās uzņēmuma kapitāldaļas utt.

APSKATĪT PARAUGU
dibināšanas līguma vai lēmuma kvadrāts

Dibināšanas lēmums / līgums

Nosaukums izriet no tā vai uzņēmumu dibina viens (lēmums), vai vairāki cilvēki (līgums). Tajā būs atspoguļota informācija par dibinātājiem, pamatkapitāla apmaksas kārtību, dibinātājiem pienākošos daļu skaitu, kā arī uzņēmuma valdes sastāvu.

APSKATĪT PARAUGU
uzņēmumu statūtu dokuments

Uzņēmuma statūti

Statūtos ir nepieciešams norādīt vispārējas lietas, piemēram, jaundibināmā uzņēmuma nosaukumu, pamatkapitāla apjomu, daļu skaitu un to nominālvērtību, valdes tiesības (paraksta), pārstāvot kapitālsabiedrību utt.

APSKATĪT PARAUGU
sia juridiskās adreses īpašnieka piekrišana

Juridiskās adreses īpašnieka piekrišana

Ja dibinot, piemēram, mazkapitāla SIA, nevienam no dibinātājiem vai valdes locekļiem nav piederošs un atbilstošs nekustamais īpašums, kur to varētu reģistrēt, tad būs jāmeklē alternatīvas un jāsaņem īpašnieka parakstītu piekrišanu.

APSKATĪT PARAUGU
paziņojuma par juridisko adresi paraugs

Valdes paziņojums par juridisko adresi

Šajā paziņojumā pavisam vienkāršā formā Jums ir jāinformē Uzņēmumu reģistru par to, kādā adresē uzņēmuma valde būs sasniedzama. Tas ir domāts tieši no valsts iestāžu puses sūtītās korespondences (pasta sūtījumu) kontekstā.

APSKATĪT PARAUGU
dokumenti pvn statusa iegūšanai

Iesniegums VID PVN reģistram

Pilnais nosaukums – Iesniegums reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā. Principā, tā ir apjomīga veidlapa, kas aizpildāma un iesniedzama kopā ar pārējiem dokumentiem tikai gadījumā, ja vēlaties kļūt par PVN maksātāju.

APSKATĪT PARAUGU
ieguldījuma vērtības atzinums, piemērs

Ieguldījuma vērtības atzinums

Pilnais nosaukums – atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību. Kā jau to daļēji atklāj nosaukums, šis dokuments ir nepieciešams tikai gadījumos, ja pamatkapitālu plānojat apmaksāt, daļēji vai pilnīgi veicot mantisku ieguldījumu.

APSKATĪT PARAUGU

Vienkārši un saprotami – pilna kapitāla
un mazkapitāla SIA dibināšanas soļi.