Skip to main content
sia likvidācija, dokumenti un paraugi

SIA Likvidācijas dokumenti

Lai notiktu SIA likvidācija, Jums dažādās iestādēs būs jāiesniedz dažādus ar uzņēmuma likvidēšanu saistītus dokumentus. Lai taupītu Jūsu laiku, esam Jums sarūpējuši pilnīgi visu iesniedzamo dokumentu paraugus.

  • Ērti rediģējami un pielāgojami
  • 100% pareizi aizpildīti dokumenti
  • Aktualizēti 2024. gada prasībām
dalībnieku sapulces protokols piemērs

Dalībnieku sapulces protokols

Lai SIA likvidācija varētu sākties, būs nepieciešams sasaukt dalībnieku sapulci (kas var būt tikai formāla – uz papīra) un kopīgi visiem dalībniekiem (līdzīpašniekiem) nobalsojot par likvidēšanas uzsākšanu, valdes atcelšanu un likvidatora iecelšanu. Likvidators visbiežāk ir kāds no agrākajiem valdes locekļiem. Visas šīs darbības tiks atspoguļotas šajā dokumentā – dalībnieku sapulces protokolā.

dalībnieka lēmums dokuments

Dalībnieka lēmums

Dalībnieka lēmums pēc būtības ir tas pats dokuments, kas augstāk minētais Dalībnieku sapulces protokols. Abu mērķis ir rakstiski piefiksēt lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidēšanas procesu un veikt izmaiņas sabiedrības izpildinstitūcijas sastāvā. Atšķiras tikai tas, ka šajā gadījumā uzņēmumā ir viens dalībnieks (īpašnieks), kurš vienpersoniski var pieņem augstāk minētos lēmumus.

kr13 veidlapas paraugs

KR13 pieteikuma veidlapa

Tālāk jau Uzņēmumu reģistram būs jāiesniedz veidlapu, kurā būs minēta informācija par iecelto likvidatoru (retos gadījumos – likvidatoriem), likvidācijas uzsākšanas iemesliem, plānoto termiņu, kas, visbiežāk, būs robežās no 1 līdz 3 mēnešiem, kā arī adresi, uz kuru kreditoriem sūtīt savus pieteikumus (pat ja kreditoru nav). Noslēgumā šo pieteikumu parakstīs aizejošā uzņēmuma valde.

paziņojums valsts ieņēmumu dienestam

Paziņojums VID

Likums uzliek par pienākumu uzņēmuma likvidatoram informēt Valsts ieņēmumu dienestu (VID) par kapitālsabiedrības likvidācijas procesa uzsākšanu. To ir jāizdara ne vēlāk, kā 10 dienas pēc Uzņēmumu reģistra apstiprinājuma par uzsākto likvidēšanas procesu. Šis paziņojums ir īss, lakonisks, informatīvs un dziļi formāls. VID no likvidatora aktīvi gaidīs pavisam citus dokumentus.

paziņojums kreditoriem piemērs

Paziņojums kreditoriem

Pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs ir akceptējis šī procesa uzsākšanu un laikraksts “Latvijas Vēstnesis” ir publicējis par to ierakstu, varat sākt laika atskaiti termiņam, kurā kreditori var iesniegt savus pieprasījumus. Protams, ja uzņēmumam vispār ir kreditori. Ja ir, tad likvidatoram viņus būs jāinformē par uzsākto likvidēšanas procesu, nosūtot speciālus paziņojumus par termiņu un korespondences adresi.

grāmatvedības dokumenti

Dažādi grāmatvedības dokumenti

Likvidatoram sadarbībā ar uzņēmuma grāmatvežiem būs jāsagatavo vairāki dokumenti – likvidācijas sākuma finanšu pārskats, slēguma finanšu pārskats, uzņēmuma mantas sadales plāns (ja uzņēmumam tāda ir). Šo dokumentu paraugi gan neietilpst mūsu pakā. Slēguma finanšu pārskatu būs jānosūta gan VID, gan UR (UR gadījumā – kopā ar KR14 pieteikuma veidlapu).

iesniegums nacionālajam arhīvam

Iesniegums Nacionālajam arhīvam

Procesa laikā likvidatoram būs jālūdz Latvijas Nacionālo arhīvu (iesnieguma formā) glabāt būtiskus (ilglaicīgi glabājamus) uzņēmuma dokumentus, piemēram, statūtus, dibināšanas un likvidēšanas dokumentus u.tml. Arhīvam būs pienākums šos dokumentus glabāt 75 un vairāk gadus. Tāpat likvidators informēs arhīvu par to, kur glabāsies īslaicīgi glabājamie uzņēmuma dokumenti.

kr14 veidlapa uzņēmuma likvidēšanai

KR14 pieteikuma veidlapa

Visbeidzot, Uzņēmumu reģistram (UR) būs jāiesniedz KR14 pieteikuma veidlapa, kurā likvidators informēs iestādi par to, ka SIA likvidācijas process ir veiksmīgi pabeigts – kreditori ir atguvuši parādus, uzņēmuma īpašnieki ir tikuši pie pāri palikušās mantas un nekas no tā visa nav apstrīdēts tiesā. Šim dokumentam būs jāpievieno arī Slēguma finanšu pārskatu, ko sagatavos Jūsu grāmatvedis.