Skip to main content
atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību

Ieguldījuma vērtības atzinums

Atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību ir dokuments, ko sastāda uzņēmuma dibinātāji vai sertificēts mantas vērtētājs. Tas ir nepieciešams gadījumā, ja, dibinot uzņēmumu, pamatkapitālu pilnībā vai daļēji apmaksājat ar mantisku ieguldījumu.

  • Ērti rediģējams un pielāgojams
  • 100% pareizi aizpildīts dokuments
  • Aktualizēts 2024. gada prasībām