Skip to main content
sia pamatkapitāla denominācija, dokumentu paraugi

Pamatkapitāla denominācija

Ja uzņēmums (SIA) ir dibināts pirms 2014. gada 1. janvāra – tā pamatkapitālam nepieciešama denominācija, jeb pāreja no latiem uz euro. Esam sagatavojuši Jums dokumentu paraugus, kas būtiski atvieglos un paātrinās šo procedūru.

  • Ērti rediģējami un pielāgojami
  • 100% pareizi aizpildīti dokumenti
  • Aktualizēti 2024. gada prasībām
kr18 veidlapa paraugs

KR18 pieteikuma veidlapa

KR18 pieteikuma veidlapa ir standarta pieteikuma forma, kurā vienkopus tiek norādītas plānotās SIA izmaiņas, tostarp, pamatkapitāla denominācija. Šajā dokumentā ir izdzēstas visas liekās un nevajadzīgās sadaļas, atstājot tikai to, kas attiecas uz šo izmaiņu procedūru.

dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījumā ir norādīta informācija par pamatkapitāla daļu sadalījumu starp uzņēmuma dalībniekiem (īpašniekiem). Tāpat šajā dokumentā ir informācija par pašiem īpašniekiem – to vārdiem, uzvārdiem, personas kodiem, dzīvesvietas adresēm u.tml. Vienkārši aizstājiet paraugā esošos datus ar saviem.

statūtu grozījumu teksts

Statūtu grozījumu teksts

Agrākajā statūtu versijā, punktā par Sabiedrības pamatkapitālu, bija informācija par latos izteiktu pamatkapitālu, daļu skaitu un nominālvērtību. Pēc denominācijas šo punktu ir nepieciešams koriģēt, aizstājot latus ar euro. Šajā dokumentā tiek ilustrēts tikai grozāmais punkts.

sia statūti paraugs

Statūtu jaunā redakcija

Pēc tam, kad augstāk minētajā dokumentā (statūtu grozījumu tekstā) ir iezīmēts jaunais šī punkta apveids, varat to pārnest uz sava uzņēmuma statūtiem un aizstāt agrāko punktu, kas raksturoja latos izteikto pamatkapitālu. Būtiski atcerēties, ka par pamatu ir jāņem sava uzņēmuma statūti, nevis šis paraugs, jo, iespējams, citi statūtu punkti Jums saturiski var atšķirties!

dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols (viena SIA īpašnieka gadījumā tas būs Dalībnieka lēmums) ir dokuments, kurā uzņēmuma īpašnieks / īpašnieki lemj par plānotajām izmaiņām – SIA denomināciju no latiem uz euro. Mūsu sagatavotajos paraugos atradīsiet sev visatbilstošāko situāciju. Tālāk jau atliek izteikt savu pamatkapitālu no LVL uz EUR, kā arī norādīt, cik liela suma paliek pāri pēc konvertācijas un ko ar to darīsiet (paraugā tā tiek ieskaitīta uzņēmuma rezervēs).