Skip to main content
sia dalībnieku un īpašnieku maiņa - dokumentu paraugi

SIA Dalībnieku maiņa

Vai Jums ir nepieciešams veikt izmaiņas dalībnieku reģistrā, proti, veikt dalībnieku (īpašnieku) maiņu savā uzņēmumā? Mūsu sagatavotie dokumentu paraugi palīdzēs Jums ietaupīt laiku un veikt nepieciešamās izmaiņas vienkāršā veidā.

  • Ērti rediģējami un pielāgojami
  • 100% pareizi aizpildīti dokumenti
  • Aktualizēti 2024. gada prasībām
kr18 veidlapa paraugs

KR18 pieteikuma veidlapa

KR18 veidlapa ir standarta dokuments, kas nepieciešams, lai veiktu jebkāda veida izmaiņas uzņēmumā, piemēram, lai nomainītu nosaukumu, juridisko adresi, īpašniekus, palielinātu pamatkapitālu, veiktu izmaiņas valdes sastāvā utt. Tajā tiek ietverta pamatinformācija par uzņēmumu, atzīmētas plānotās izmaiņas, uzskaitīti pievienojamie dokumenti u.tml.

dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījums

Dalībnieku reģistra nodalījumā tiek ietverta detalizēta informācija par uzņēmuma līdzīpašniekiem – viņu vārdi, uzvārdi, personas kodi, deklarētās dzīvesvietas adreses u.tml. Tāpat tiek norādīts katram dalībniekam piederošo pamatkapitālu daļu skaits. Jebkādas izmaiņas šajā dokumentā taps uz jaunas pamatnes, taču jāņem vērā secīgs reģistra nodalījuma numurs, ieraksta kārtas numuri utt. Tie turpināsies no skaitļiem, kādi bija attēloti agrākajā dokumenta versijā.

dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols vai dalībnieka lēmums (viena īpašnieka gadījumā) nav nepieciešams, ja plānojat veikt izmaiņas tikai īpašnieku un daļu sadalījuma līmenī. Šis dokuments būs nepieciešams, ja augstāk minēto izmaiņu rezultātā mainīsies arī valdes sastāvs un tās apmērs. Tajā esošie SIA īpašnieki norādīs, kuri cilvēki ir ieceļami un kuri – atceļami no valdes.