Skip to main content

Iegādes noteikumi

Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties digitālus produktus (dokumentu paraugus) mājas lapā docscloud.lv (interneta veikalā).

Informācija par pārdevēju

Interneta veikala uzturētājs ir SIA Rehence, vienotais reģistrācijas Nr. 42103093825, (turpmāk – mēs).

Informācija par klientu

Par mūsu klientu var būt fiziska persona, kura sasniegusi vismaz 16 (sešpadsmit) gadu vecumu.

Informācija par precēm

Interneta veikalā izmantotajai grafiskajai un tekstuālajai informācijai ir ilustratīvs raksturs. Kaut arī mēs ļoti cenšamies saturu regulāri aktualizēt un mūsu produktus atjaunināt, tomēr likumdošanas un dažādas citas izmaiņas mēdz mūs apsteigt, tādēļ ne vienmēr, iegādājoties pie mums digitālu produktu, tas par 100% atbildīs klienta ekspektācijām.

Naudas atmaksas politika

Par cik dokumentu paraugi ir digitāli produkti un nav iespējams pārliecināties par to utilizāciju, un praktisku neizmantošanu pēc naudas atmaksas sniegšanas klientam, mēs negarantējam naudas atmaksu, ja tādu vai citādu iemeslu dēļ klients ar produktu nebūs apmierināts.

Tomēr, mēs esam atvērti dialogam un gatavi risināt jebkādas problēmsituācijas, meklējot individuālus risinājumus. Mums ir svarīgi, lai ikkatrs klients gala rezultātā saņemtu to, ko vēlas, tādēļ būsim pretimnākoši. Attiecīgi, jebkādu jautājumu vai pretenziju gadījumā aicinām klientus vērsties, rakstot e-pastu – info@docscloud.lv