Skip to main content
uzņēmuma nosaukuma maiņa - dokumentu paraugi

Uzņēmuma nosaukuma maiņa

Ja Jums ir nepieciešama uzņēmuma nosaukuma maiņa, tad to būs iespējams paveikt, ja Uzņēmumu reģistrā iesniegsiet speciālus dokumentus. To sastādīšana pašu spēkiem nav viegls uzdevums, tādēļ esam par to parūpējušies Jūsu vietā.

  • Ērti rediģējami un pielāgojami
  • 100% pareizi aizpildīti dokumenti
  • Aktualizēti 2024. gada prasībām
kr18 veidlapa paraugs

KR18 veidlapa

Šī veidlapa ir nepieciešama veicot jebkādas izmaiņas SIA (uzņēmumā), piemēram, mainot valdes sastāvu, juridisko adresi, dibinātāju daļu sadalījumu un daudz ko citu. Veidlapa ir ļoti liela un apjomīga, taču nav nepieciešams to visu aizpildīt – pie katrām izmaiņām aizpildāma ir tikai maza daļa no kopējā dokumenta. Esam par to parūpējušies, lai Jūs neielaistu kļūdas, kuru dēļ UR izmaiņas atteiktu.

sia statūti paraugs

Uzņēmuma statūti

Uzņēmuma statūti paši par sevi glabā vispārēju informāciju, piemēram, uzņēmuma nosaukumu, pamatkapitāla apmēru, sadalījumu un kapitāldaļu nominālvērtību, valdes sastāvu, padomes sastāvu, ja tāda ir izveidota un dažādas citas lietas. Šajā kontekstā statūtos tiks veiktas korekcijas tieši nosaukuma līmenī.

dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols

Kā jau to daļēji atklāj dokumenta nosaukums, protokols tiek veidots, sasaucot dalībnieku (uzņēmuma līdzīpašnieku) sapulci un tajā kopīgi balsojot, un lemjot par konkrētajām izmaiņām – SIA nosaukuma maiņu. Visus uzņēmuma īpašniekus ir jāinformē par sapulces norises vietu un laiku vismaz divas nedēļas pirms tās norises. Lieki teikt, ka tā ir tikai formalitāte un realitātē sapulce var nemaz nenotikt. Galvenais ir korekti sagatavots un aizpildīts dokuments!

dalībnieka lēmums piemērs

Dalībnieka lēmums

Ja kapitālsabiedrību pārvalda tikai viens dalībnieks (īpašnieks), pašsaprotami, ka viņš nesasauks dalībnieku sapulci. Tā vietā šis cilvēks var apiet dažādas formalitātes un vienkārši sastādīt dalībnieka lēmumu. Tajā vienīgais uzņēmuma dalībnieks atspoguļos visas plānotās izmaiņas, šajā gadījumā – uzņēmuma nosaukuma (firmas) maiņu. Noslēgumā šis pats cilvēks arī apakšā uzliek savu parakstu.

statūtu grozījumu teksts

Statūtu grozījumi

Statūtu grozījumi šajā kontekstā ir ļoti lakonisks dokuments, kurā dažos vārdos tiek paziņots, ka tiks mainīts SIA nosaukums, kā arī, kāds tas būs. To, līdzīgi kā pārējos dokumentus, paraksta uzņēmuma paraksttiesīgā persona vai personas, ja statūtos ir teikts, ka uzņēmumu ir jāpārstāv visai valdei kopīgi.