Skip to main content
uzņēmuma (sia) valdes maiņa, dokumenti

Valdes locekļu maiņa

Uzņēmuma (SIA) valdes maiņa ir realizējama ļoti dažādos scenārijos. Dokumentu paraugi, ko esam Jums sagatavojuši, ir veidoti, paturot prātā šos scenārijus. Jūs bez problēmām varat piemeklēt savai situācijai atbilstošāko variantu.

  • Ērti rediģējami un pielāgojami
  • 100% pareizi aizpildīti dokumenti
  • Aktualizēti 2024. gada prasībām
dalībnieku sapulces protokols

Dalībnieku sapulces protokols

Lai veiktu valdes locekļa nomaiņu, vairumā gadījumu būs nepieciešams sasaukt dalībnieku sapulci, lai kopīgi vienotos par plānotajām izmaiņām. Protams, šī sapulce var notikt arī tikai uz papīra, galvenais, lai to paraksta visi (vairums) līdzīpašnieki. Gadījumos, kad uzņēmumam ir tikai viens dalībnieks (īpašnieks), sapulci nav nepieciešams sasaukt. Tad “Dalībnieku sapulces protokola” vietā būs jāsastāda dokumentu ar nosaukumu “Dalībnieka lēmums”.

kr18 pieteikuma veidlapa

KR18 pieteikuma veidlapa

Šī veidlapa savā sākotnējā formā ir ļoti, ļoti apjomīga, jo to ir paredzēts izmantot pilnīgi visos SIA izmaiņu gadījumos. Gadījumā, kad ir veicama valdes maiņa, absolūti lielāko daļu veidlapas sadaļu ir nepieciešams izdzēst, atstājot tikai Jūsu izmaiņām nepieciešamās. To paraksta uzņēmuma valde – tās jaunajā formātā. Ja darbu ir uzteicis tās vienīgais loceklis, tad viņš jebkurā gadījumā uzliek savu parakstu.

iesniegums Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram

Iesniegums Uzņēmumu reģistram

Šis dokuments tiek sastādīts tikai tajos gadījumos, kad uzņēmuma valdes loceklis pats ir nolēmis uzteikt darbu. Ar šī iesnieguma palīdzību viņš informē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru (UR) par savu nodomu. Dokuments ir pievienojams augstāk minētajai KR18 veidlapai un iesniedzams UR. Protams, par savu lēmumu pirms šī dokumenta sastādīšanas būs jāinformē arī uzņēmuma dalībniekus (īpašniekus). Viņiem tiks adresēts zemāk aprakstītais paziņojums.

paziņojums uzņēmuma dalībniekiem

Paziņojums uzņēmuma dalībniekiem

Brīdī, kad valdes loceklis ir izlēmis uzteikt darbu, viņš sagatavo attiecīgu paziņojumu un nosūta to uzņēmuma dalībniekiem – saviem darba devējiem. Laika nogrieznis starp paziņojuma sastādīšanu un pienākumu pildīšanas izbeigšanu var izrietēt no darba līguma, ja tāds ir noslēgts. Tas var izrietēt arī no mutiskas vienošanās. Paziņojumā tiek norādīts attiecīgais datums, ar kuru šis cilvēks pārtrauks pildīt savus darba pienākumus. Viņa vietā būs nepieciešams kāds cits!